กีฬา ซีเกมส์คืออะไร 

 กีฬา ซีเกมส์  South-East Asian Games หรือชื่อย่อว่า SEA Games เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการจัดแบบปีเว้นปี ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

ซีเกมส์เป็น 1 ใน 5 กีฬาภูมิภาคของโอซีเอ โดยอีก 4 ภูมิภาคคือ กีฬาภูมิภาคเอเชียกลาง, กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้, กีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันตกและกีฬาเยาวชนเอเชียตะวันออก

ประวัติกีฬา ซีเกมส์ 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) องค์กรการกีฬา ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา ซีเกมส์ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ร่วมกันจัดการประชุม เพื่อก่อตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาค โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ อดีตรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย) เสนอว่าควรจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 0-0

สหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย ไทย ประเทศไทย สหพันธรัฐมาลายา มลายา เวียดนาม เวียดนามใต้ ลาว ราชอาณาจักรลาว ประเทศพม่า พม่า และ ประเทศกัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา (หลังจากนั้น สิงคโปร์ สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย) โดยตกลงร่วมกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุกสองปี คือ กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของไทย ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากประเทศไทย มลายา สิงคโปร์ เวียดนามใต้ ลาว และพม่า เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา 12 ชนิด รวมทั้งสิ้น 527 คน สำหรับกัมพูชา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)

จากนั้นในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น ซีเกมส์ ดังที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีมติให้ อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ และ บรูไน บรูไน เข้าเป็นสมาชิกและกรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ จึงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เป็นครั้งแรกด้วย และในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) สมาพันธ์ฯ มีมติให้ ประเทศติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่ฮานอยของเวียดนาม

 

กีฬา ซีเกมส์  ครั้งแรกและครั้งล่าสุด 

กีฬา ซีเกมส์  จัดขึ้นในปี 1959 แต่ในขณะนั้นยังคงเรียกว่า กีฬาแหลมทอง เรียกได้ว่า เป็นการจัดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งแรก กีฬาแหลมทองจัดขึ้นในแถบบริเวณประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศที่เข้าร่วมอยู่ 6 ประเทศประกอบด้วย ประเทศเมียนมาร์, ประเทศลาว, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงค์โปร์, ประเทศไทย ,ประเทศเวียดนาม มีนักกีฬาจำนวน 518 คนประกอบด้วยนักกีฬาชาย 480 คนและนักกีฬาหญิง 38 คน ในการแข่งขัน โดยในกีฬาแหลมทองครั้งนี้มีกีฬาทั้งหมดคือกรีฑา, แบตมินตัน, บาสเก็ตบอล, มวย, จักรยาน, ฟุตบอล, เทนนิส, ยิงปืน, ว่ายน้ำ, ปิงปอง, วอลเลย์บอล, ยกน้ำหนัก

ประเทศไทยคว้าเหรียญทองมากที่สุดในครั้งนี้โดยมีทั้งหมด 36 เหรียญทอง, 26 เหรียญเงิน, 16 เหรียญทองแดง, รองลงมาคือ เมียนมาร์ และ มาเลเซีย โดยในประเทศได้ส่งนักกีฬา 194 คนสำหรับการแข่งขันกีฬาแหลมทอง โดยมีนักกีฬาชาย 155 คน และนักกีฬาหญิง 21 คน และมีทีมทั้งหมด 18 ทีม โดยมีการจัดพิธีการแข่งขันเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 เดิมได้มีการกำหนดให้ ประเทศกัมพูชา หนึ่งในหกประเทศที่เป็นผู้ก่อตั้งกีฬาแหลมทอง, ไม่สามารถที่จะจัดตั้งพิธีการได้, จึงได้รับมอบหมายให้ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโดยมีประธานคือ หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ สุขุม)

กีฬาซีเกมส์ครั้งล่าสุด จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564  เป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ซึ่งมีการกำหนดว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยคาดว่าจะมีการจัดการแข่งขัน 30-36 ชนิดกีฬา

ในแผนการตอนแรกนั้นมีการวางแผนว่าจะจัดในโฮจิมินห์ซิตี้แต่การเป็นเจ้าภาพในเมืองนี้ต้องมีการก่อสร้างเพิ่มจึงทำให้มีการเปลี่ยนแผนที่วางเอาไวแล้วไปจัดที่ฮานอยแทนเนื่องจากฮานอยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสนามกีฬาที่พร้อมใช้งานอยู่แล้ว

เดิมกำหนดจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากการระบาดทั่วของโควิด-19ทำให้การแข่งขันซีเกมส์ 2021 ต้องเลื่อนออกไปเป็นปี พ.ศ. 2565

 

กีฬาซีเกมส์ในประเทศไทย 

 ในการแข่งขัน กีฬา ซีเกมส์  ประเทศไทยได้เข้าร่วม การแข่งขันซีเกมส์ ครบทุกครั้ง โดยไทยเป็นเจ้าภาพ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2502 (ในยุคเริ่มแรกเรียกว่ากีฬาแหลมทอง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อซีเกมส์ในปี พ.ศ. 2520) และเป็น เจ้าเหรียญทองซีเกมส์ มากที่สุด (13 ครั้ง) โดยไทยคว้าเหรียญทองมากที่สุดในการแข่งขันซีเกมส์ 2007 (182 เหรียญทอง) เพราะฉะนั้นกีฬาซีเกมส์ ในประเทศไทย เรียกได้ว่า เป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพมากที่สุด 

และในปี 2025 หรือ พ.ศ.2568 เป็นลำดับที่ประเทศไทย จะได้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ตามรอบ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จังหวัดอุบลาชธานี นำโดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแกนนำในการเสนอตัว ขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ.2568)

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอแนวคิดสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับมหภาค ตามนโยบายประชารัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวทีการกีฬาแห่งเอเชี่ยน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ซึ่งจุดแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีระบบการคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรม และเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งมีสถานที่พักรับรองนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก มีสนามกีฬามาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังมีบุคลากรด้านการกีฬาผู้มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ ระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก 

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่านประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้ง ด้วยศักยภาพดังกล่าวนี้ จึงได้จัดโครงการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ. 2568) และจะได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่อไปตามลำดับ

หลังจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจะต้องจัดทำ Master Plan ของจังหวัด รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ อาทิ ข้อมูลจังหวัด, วัน เวลา สถานที่การจัดการแข่งขัน, ชนิดกีฬา, ความพร้อมด้านต่างๆ, การจัดตั้งคณะทำงาน, แผนการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์, แผนการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน, แผนการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด , การจัดทำประชาพิจารณ์ของประชาชนในจังหวัด ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กกท. , คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และคณะรัฐมนตรี จากนั้นจึงจะประกาศให้ทราบกันต่อไปว่าจังหวัดใดที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2025 (พ.ศ.2568) 

 

ปุ่มแชร์กิจกรรม